برخی از دانشگاههای ترکیه تاریخ ثبت نام و آزمون یوس خود را اعلام کرده اند. دانشگاههایی که تاریخ آزمون یوس سال 2017 خود را اعلام کنند، به مرور در سایت موسسه آوا مهد تدبیر معرفی خواهند شد.

کانال تلگرامی موسسه: کلیک کنید!

یوس

دانشگاه استانبول

تاریخ ثبت نام آزمون یوس: 15 دی – 4 فروردین

تاریخ آزمون: 9 اردیبهشت 96


ظرفیت:

دندانپزشکی 5 نفر، پزشکی 25 نفر، داروسازی  10 نفر

دانشگاه مارمارا(استانبول)

تاریخ ثبت نام:23 اسفند- 28 فروردین

تاریخ آزمون:23 اردیبهشت 96


توضیحات:

80 سوال در 120 دقیقه

نمره منفی دارد(4 غلط یک درست را حذف میکند)

ظرفیتها: دندان 10 نفر- پزشکی: 6 نفر – داروسازی: 4 نفر

دانشگاه آنکارا

تاریخ ثبت نام آزمون:23 اسفند – 28 فروردین

تاریخ آزمون: 24 اردیبهشت

دانشگاه اولوداغ(بورصا)


تاریخ آزمون:16 اردیبهشت 96

تاریخ ثبت نام:13 دی – 11 فروردین

محل آزمون در ایران: کنسل شد


توضیحات:

60 سوال ریاضی، هوش و هندسه

20 سوال مربوط به فرهنگ عمومی و درک مطلب به زبان ترکی و یا انگلیسی

ظرفیت پزشکی:

40 نفر

دانشگاه فنی کارادنیز(ترابزون)

تاریخ ثبت نام:27  دی – 4 فروردین

تاریخ آزمون: 17 اردیبهشت 96


محل آزمون در ایران: تهران – ارومیه

دانشگاه 19 ماییس سامسون


تاریخ ثبت نام:13 دی – 11 فروردین 1396

تاریخ آزمون: 2 اردیبهشت 1396

محل آزمون در ایران: تهران

دانشگاه عثمان قاضی اسکی شهیر


تاریخ ثبت نام:

تاریخ آزمون:

دانشگاه چوکوراوا(آدانا)


تاریخ ثبت نام: 28 بهمن- 11 فروردین

تاریخ آزمون: 10 اردیبهشت

دانشگاه جلال بایار(مانیسا)


تاریخ ثبت نام آزمون:2 اسفند – 17 اردیبهشت

تاریخ آزمون :شنبه، 30 اردیبهشت 96


محل آزمون در ایران: تهران

زبان آزمون: ترکی و انگلیسی

رشته های پزشکی: فقط پزشکی دارد

دانشگاه «اژه» ازمیر


تاریخ ثبت نام:

تاریخ آزمون:

دانشگاه ییلدیز تکنیک


آزمون اول:

تاریخ ثبت نام:

تاریخ آزمون: 24  اردیبهشت

—————————–

آزمون دوم:

تاریخ ثبت نام:

تاریخ آزمون:

دانشگاه آک دنیز آنتالیا

تاریخ ثبت نام:27 دی-18 فروردین

تاریخ آزمون: 16 اردیبهشت 96

محل آزمون در ایران: ارومیه

دانشگاه کاتب چلبی ازمیر

تاریخ ثبت نام:

تاریخ آزمون:

توجه: فعلا این دانشگاه ثبت نام را کنسل کرده است..

دانشگاه مصطفی کمال شهر هاتای


تاریخ ثبت نام:

تاریخ آزمون:

دانشگاه بالئک اسیر


تاریخ ثبت نام: 26 دی – 15 اسفند

تاریخ آزمون: 20 فروردین 96

دانشگاه ارجییس کایسری


تاریخ ثبت نام:-

تاریخ آزمون: 30 اردیبهشت 96

دانشگاه آتاترک ارزروم


تاریخ ثبت نام: 3 اسفند – 21 فروردین

تاریخ آزمون:14 خرداد


محل آزمون در ایران: تهران

دانشگاه «ساکاریا»


تاریخ ثبت نام: 29 خرداد – 18 تیر

تاریخ آزمون: ندارد


برای رشته های غیرپزشکی: با شرط معدل و یا اس ای تی

برای پزشکی: فقط اس ای تی

دانشگاه «سلجوق» شهر قونیه


تاریخ ثبت نام:

تاریخ آزمون: 16 اردیبهشت 96

دانشگاه کوجاالی

تاریخ ثبت نام آزمون: 21  دی- 20 اسفند 95

تاریخ آزمون: 16 اردیبهشت 96

دانشگاه «صدقی کوچمان» شهر موغلا


تاریخ ثبت نام:14 فروردین – 13 اردیبهشت

تاریخ آزمون: شنبه، 23 اردیبهشت ماه


45 سوال هوش و هندسه

35 سوال ریاضی

90 دقیقه زمان آزمون

محل آزمون: شهر موغلا

دانشگاه سلیمان دمیرل(اسپارتا)


تاریخ ثبت نام: 9 اسفند – 1 اردیبهشت

تاریخ آزمون: 30 اردیبهشت 96

دانشگاه خصوصی فرهنگ استانبول


تاریخ ثبت نام:

تاریخ آزمون:

دانشگاه فرات شهر الازیغ


تاریخ ثبت نام: 14 فروردین – 17 اردیبهشت

تاریخ آزمون: 24 اردیبهشت 96

دانشگاه نامک کمال(تکیرداغ)


تاریخ ثبت نام آزمون: 2 اسفند – 4 فروردین

تاریخ آزمون : 16 اردیبهشت 96

دانشگاه جمهوریت(سیواس)


تاریخ ثبت نام آزمون: 2 اسفند – 22 اردیبهشت

تاریخ آزمون: 11 تیر 96


ظرفیت پزشکی:

2 نفر

محل آزمون: شهر سیواس ساعت 10 صبح

دانشگاه «دوکوز ایلول» ازمیر


تاریخ آزمون:

تاریخ ثبت نام:

دانشگاه «آناتولی» اسکی شهیر


تاریخ آزمون:

تاریخ ثبت نام:

دانشگاه «18 مارت چاناک کاله»


تاریخ آزمون: ندارد

نحوه ثبت نام: فقط با شرط معدل

تاریخ ثبت نام:

دانشگاه «ییلدیریم بایزید»


تاریخ ثبت نام:

تاریخ آزمون:

دانشگاه «مرسین»


تاریخ ثبت نام: 17 بهمن – 24 فروردین 96

تاریخ آزمون:29  اردیبهشت 96

دانشگاه «پاموک کاله» شهر دنیزلی


تاریخ ثبت نام:14 فروردین – اول اردیبهشت

تاریخ آزمون: 20 اردیبهشت

دانشگاه «کارا بئوک»

تاریخ ثبت نام: 5 تیر – 30 تیر

تاریخ آزمون: آزمون ندارد. فقط با شرط معدل

دانشگاه «دوملوپینار» شهر کوتاهیا

تاریخ ثبت نام:16 اسفند – 28 اردیبهشت

تاریخ آزمون: 4 خرداد

برای عضویت در کانال تلگرامی موسسه آوا مهد تدبیر و کسب اطلاع از آخرین اخبار تحصیلی و اقامتی ترکیه اینجا کلیک کنید!