کلاس ترکی استانبولی

دوره جدید آموزش زبان ترکی استانبولی ویژه افراد مبتدی با استفاده از متد جدید «استانبول» روزهای شنبه و دوشنبه از ساعت 17 تا 19 در موسسه آوا مهد تدبیر برگزار خواهد شد. در این دوره کتاب اول استانبول شامل مکالمه، گرامر، بخشهای شنیداری و بخش انشانویسی به صورت کامل تدریس خواهد شد.

آغاز دوره: هفته اول مهرماه

ساعت کلاس: 17 تا 19

روز برگزاری:شنبه – دو شنبه

طول هر ترم: یک ماه

تلفن تماس با موسسه:

66573959