شرایط انتقال دانشجویان ایرانی مشغول به تحصیل در ترکیه به دانشگاههای ایران به شرح ذیل می‌باشد:

شرایط عمومی :خروج قانونی از کشور, معتبر بودن موسسه مبدا از نظر وزارت علوم تحقیقات و فناوری ,
نداشتن منع قانونی برای ادامه تحصیل در دانشگاه مبدا و دانشگاه مقصد از نظر مقررات آموزشی و خدمت وظیفه عمومی, دارا بودن مدارک تحصیلی تایید شده مقاطع قبلی ,نداشتن بیش از یکسال وقفه تحصیلی در زمان تسلیم تقاضا ی انتقال به مقطع کارشناسی پیوسته ،دارا بودن دیپلم ۱۲ ساله یا گواهی پایان دوره پیش دانشگاهی یا معادل ارزشیابی شده آن که به تایید وزارت آموزش و پرورش رسیده باشد.
میانگین نمرات امتحان کتبی پایان دوره متوسطه یا پیش دانشگاهی، برای انتقال به دوره‌های کارشناسی نباید کمتر از ۱۲باشد.
گذراندن حداقل ۲۴ واحد درسی یا معادل آن در یک سال تحصیلی با میانگین ۲٫۵ از ۴ یا معادل آن در دانشگاه مبدا انتقال به مقطع کارشناسی ارشد نا پیوسته گذراندن حداقل ۱۴ واحد درسی یا معادل آن در یک سال تحصیلی با میانگین ۳ از ۴ یا معادل آن انتقال به مقطع دکتری حرفه‌ای دامپزشکی میانگین نمرات امتحان کتبی پایان دوره متوسطه یا پیش دانشگاهی، برای انتقال به دوره‌های دکتری حرفه‌ای نباید کمتر از ۱۴باشد.
گذراندن حداقل ۴۸ واحد درسی یا معادل آن در دوسال تحصیلی با میانگین حداقل ۳ از ۴ یا معادل آن انتقال به مقطع دکتری تخصصی دانشجویان دوره دکتری که کلیه دروس مربوط و امتحان جامع را به تشخیص شورای ارزشیابی مدارک تحصیلی، با موفقیت گذرانده و فقط پایان نامه آنها نیمه تمام مانده باشد، در صورت احراز شرایط انتقال و اخذ پذیرش از دانشگاه مقصد می‌توانند پایان نامه خود را بر اساس آیین نامه دوره دکتری در این دانشگاه بگذرانند.
تبصره: در صورتی که دانشجوی انتقالی دوره دکتری، به تشخیص استاد راهنما، برای گذراندن پایان نامه نیاز به گذراندن تعدادی دروس جبرانی داشته باشد، موظف است دروس تعیین شده را به تعداد واحدهای مورد نیاز بگذراند. مدارک لازم تکمیل فرم تقاضای فارسی و انگلیسی :توصیه نامه از دو استاد، در پاکت در بسته و مهر و موم شده ،ریز نمرات رسمی به زبان انگلیسی و یا ترجمه رسمی آنها به فارسی (ریز نمرات باید حتما” به زبان انگلیسی ترجمه شده باشد و ممهور به مهر وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران یا نمایندگیهای ایران در خارج از کشور باشد.) ،نامه‌ای از دانشگاه مبدا مبنی بر اینکه داوطلب از نظر قانونی جهت ادامه تحصیل در دانشکده مبدا منعی ندارد، دو قطعه عکس ،اصل و فتوکپی مدرک دیپلم کامل متوسطه یا گواهی پایان دوره پیش دانشگاهی به همراه ریزنمرات اصل و فتوکپی مدرک کارشناسی با ریز نمرات آن (برای متقاضیان انتقال به کارشناسی ارشد) اصل و فتوکپی مدرک کارشناسی ارشد با ریزنمرات آن (برای متقاضیان انتقال به دوره دکتری) ،یک نسخه فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه ،یک نسخه فتوکپی از تمام صفحات گذرنامه ،فتوکپی برگه وضعیت خدمت نظام وظیفه برای آقایان ،کلیه مدارک مورد نیاز را به دانشگاه مقصد ارائه دهند .

آيين‌نامه ارزشيابي مدارك تحصیلی دانشگاه‌هاي خارج از كشور

ماده ۱ تعاریف 

۱٫      وزارت: وزارت علوم، تحقيقات و فناوري.

۲٫      سازمان: سازمان امور دانشجويان.

۳٫      اداره كل: اداره كل امور دانش‌آموختگان سازمان امور دانشجويان.

۴٫      موسسه/ موسسات: هر يك/ همه دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي خارج از کشور.

۵٫      مدرك تحصيلي: مدرك صادره از موسسه/ موسسات است كه در ارتباط با رشته‌هاي تحصيلي وزارت متبوع بوده و از طرف موسسه/ موسسات به دانش‌آموختگان مربوط اعطا مي‏‌شود.

۶٫      دانش‌آموختگان: كساني كه در يكي از موسسات، تحصيل كرده و موفق به دريافت مدرك تحصيلي شده‌‏اند.

۷٫      دانشگاه/ دانشگاه‌ها: منظور دانشگاه‌ها و موسسات آموزشي و پژوهشي داخل كشور ميباشند كه تحت نظر وزارت به فعاليت مشغول مي‌باشند.

۸٫      ارزشيابي: تعيين و تطبيق ارزش علمي مدارک تحصيلي صادره در خارج از كشور،  همطراز با يکـــي از مقاطع تحصيلي رسمي در آموزش عالي داخل كشور.

۹٫      اعتبارسنجي: تعيين اعتبار علمي موسسه/ موسسات بر اساس مقررات وزارت متبوع و موازين اين آيين‌نامه.

۱۰٫  شوراي ارزشيابي: شوراي تعيين ضابطه‌هاي لازم در مورد ارزشيابي و اعتبارسنجي مدارك تحصيلي صادره از خارج از كشور.

۱۱٫  طول دوره تحصيل و اقامت: طول مدت اقامت دانشجویی لازم برای تحصیلات حضوری و نیمه‌حضوری (به استناد گذرنامه) به شرح زیر می­ باشد:

دوره تحصيلي

طول دوره تحصيلی

حداقل مدت اقامت دانشجويي لازم براي تحصيلات حضوري

حداقل مدت اقامت

دانشجويي لازم براي

تحصيلات نيمه‌حضوري

كارداني

۲۴ ماه

۱۶ ماه

ـــــ

كارشناسي سه ساله

۳۶ ماه

۲۳ ماه

ـــــ

كارشناسي چهارساله

۴۸ ماه

۳۰ ماه

ـــــ

كارشناسی‌ارشد یکساله

۱۲ ماه

۹ ماه

ـــــ

كارشناسي‌ارشد دوساله

۲۴ ماه

۱۲ ماه

ـــــ

کارشناسی‌ارشد پنج ساله

۶۰ ماه

۳۶ ماه

ـــــ

دكتري

۳۶الی۴۸ ماه

۲۴ ماه

۱۴ ماه

۱۲٫  كميسيون‌هاي ارزشيابي مدارك: كميسيون‌هاي تخصصي در رشته‌هاي مختلف كه هر يك از مدارك تحصيلي و مدارك مرتبط دانش‌آموختگان را وفق مقررات قانوني مرتبط، طبق اين آيين‌نامه و مصوبات شوراي ارزشيابي مدارك تحصيلي مورد بررسي و ارزشيابي قرار مي‌دهند.

۱۳٫  ارزشنامه: مدركي است كه بر اساس مفاد اين آيين‌نامه و به تصويب هريك از كميسيون‌هاي ارزشيابي مدارك، به عنوان همطرازي تحصيل در موسسه/ موسسات توسط اداره كل صادر و به امضاي رییس سازمان مي‌رسد.

۱۴٫  شيوه آموزشي: تحصيل دانش‌آموخته بر اساس مفاد اين آيين‌نامه، حضوري و  نيمه‌حضوري تعيين مي‌شود، حتي اگر متقاضي در موسسه ذي‏ربط به عنوان حضوري ثبت‌نام و يا مدرك تحصيلي حضوري صادر شده باشد.

[توضیح بند ۱۴: طبق مفاد این آیین‌نامه تحصیلات غیر حضوری مجاز نمی‌باشد و تحصیلات نیمه ­حضوری نیز صرفا در دوره دکتری امکان‌پذیر است. همچنین چنانچه متقاضی در موسسه ذی­ربط به عنوان دانشجوی حضوری دوره دکتری ثبت نام کرده و مدرک تحصیلی وی نیز حضوری صادر شده باشد، کمیسیون‌های ارزشیابی ممکن است تحصیلات وی را متناسب با مدت حضور در کشور محل تحصیل نیمه حضوری ارزیابی نمایند.]

 ماده ۴ـ شرايط عمومي ارزشيابي:

۱٫      براي ارزشيابي مدارك تحصيلي، علاوه بر رعايت قوانين و مقررات آموزش عالي كشور و مفاد اين آيين‌نامه، ضوابط و مقررات عمومي و ضوابط خاص آموزشي هر كشور كه به پيشنهاد اداره و تصويب شوراي ارزشيابي مي‌رسد الزامي است. به همين منظور مقررات مرتبط جهت اطلاع‏‌رساني در سايت اداره كل درج مي‌شود.

۲٫      مدارك تحصيلي در دوره‌هاي حضوري براي كليه مقاطع تحصيلي و نيمه حضوري صرفاَ در مقطع دكتري با رعايت ساير ضوابط و مقررات امكان‌پذير است.

۳٫      مدارك تحصيلي كليه مقاطع غيرحضوري صادره توسط دانشگاه‌هاي خارج از كشور به هيچ عنوان قابل بررسي و ارزرشيابي نيست.

۴٫      مدارك تحصيلي موسسات غيرقابل قبول، به هيچ عنوان قابل بررسي و ارزشيابي نيست.

۵٫      مدارك تحصيلي موسسات ضعيف در مقاطع كارشناسي‌ارشد و دكتري به‌ هيچ عنوان قابل بررسي و ارزشيابي نيست.

۶٫      مدارک تحصيلي در چارچوب مقاطع رسمي داخل کشور و شامل: كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري ارزشـيابي مي‌شود. كميسيون‌هاي ارزشيابي مدارك، براي تعيين عنوان رشته تحصيلي، رشته و گرايش، وضعیت تحصيلات قبلي متقاضي را مورد توجه و بررسي قــرار مي‏ دهند.

۷٫      مدارک تحصيلي دانش‌آموختگاني كه صرفاً داراي ارزش استخدامي يا معادل بوده حتی اگر در يكي از موسسات معتبر ادامه تحصيل داده و مدرك بالاتر اخذ نموده باشند، غيرقابل بررسي و ارزشيابي است.

۸٫      مدارک تحصيلي رشته‏‌هاي مرتبط با “زبان و ادبيات فارسي” از کليه موسسات معتبر خارجي مورد تأييد وزارت، صرفاً در مقاطع تحصيلي کارشناسی و کارشناسی ارشد، با بررسي کيفي جامع و دقيق، قابل بررسي و ارزشيابي مي‌باشد و به هيچ عنوان، مدارك دوره دكتري رشته مذكور از كشورهاي خارجي قابل بررسی و ارزشيابی نمی‌باشد.

۹٫      مدارک تحصيلي دوره‌هاي شش ساله دامپزشکی (MVM) در صورت ارائه پايان‌‏نامه و گذراندن حداقل ۲۲۰ واحد در مقطع “دکـتري عمومي حرفه‌اي دامپزشکي” و بدون نياز به ارائه پايان نامه و دوره‌هاي پنج ساله دامپزشکي با ارائه پايان‏‌نامه، صرفاً با اخذ مدرك ” کارشناسي ارشد دامپزشکي” ارزشيابي مي‌گردد.

۱۰٫  ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی، حتی چنانچه از دانشگاه‌‏ها و موسسات معتبر صادر شده باشد، می‌‏تواند به تشخیص شورای ارزشیابی، کمیسیون‌های ارزشیابی و یا مدیرکل پس از ارزیابی توانمندی‌های علمی و پژوهشی و حرفه‌ای متقاضی (انجام مصاحبه، اخذ آزمون، برگزاری جلسه دفاعیه، بررسی پایان‏‌نامه و رساله، درخواست مقاله و یا بررسی نتایج عملی و قابلیت حرفه‌‏ای) صورت پذیرد.

 ماده ۵ـ ارزشيابي اختصاصي مدارك تحصيلي حضوري:

ارزشيابي مدارك تحصيلي كارداني

۱٫      مدارك تحصيلي كارداني كليه موسسات سه گروه اول شامل ممتاز، خوب و متوسط، پس از بررسي و اطمينان از صحت صدور و تعلق آن [و پس از بررسی در کمیسیون‌های تخصصی ارزشیابی]، ارزشيابي و ارزشنامه مربوط صادر مي‌شود.

۲٫      مدارك تحصيلي كارداني موسسه ضعيف توسط كميسيون تخصصي ذيربط بررسي و اتخاذ تصميم مي‌شود.

 ارزشيابي مدارك تحصيلي كارشناسي

۱٫      ارزشيابي مدارك تحصيلي موسسات ممتاز و خوب، منوط به داشتن مدرك ديپلم دوازده (۱۲) ساله يا پيش‌دانشگاهي معتبر است.

۲٫       براي ارزشيابي مدارك تحصيلي موسسات متوسط و ضعيف، علاوه بر داشتن مدرك ديپلم دوازده ساله يا پيش‌دانشگاهي لازم است:

الف- معدل ديپلم يا پيش دانشگاهي دانش‌‏آموخته، حداقل ۱۴ يا همطراز آن باشد.

ب-  رشته تحصيلي دانش‌آموخته با رشته تحصيلي دبيرستاني و پيش‌دانشگاهي وي سازگار باشد.

ج-   در صورت نداشتن شرایط بندهای الف و یا ب، مشروط به شرکت در آزمون سراسری کارشناسی‌‏ارشد در رشته مربوط و کسب حداقل ۸۰% نمره آخرین فرد پذیرفته شده و یا شرکت در آزمون کتبی به تشخیص کمیسیون‏‌های ارزشیابی ذیربط.

 ارزشيابي مدارك تحصيلي كارشناسي ارشد

۱٫       براي ارزشيابي مدارك تحصيلي صادره از موسسات ممتاز و خوب، داشتن مدرك كارشناسي معتبر از دانشگاه‌هاي داخل يا موسسات گروه‌هاي ممتاز يا خوب لازم است.

۲٫      براي ارزشيابي مدارك تحصيلي صادره از موسسات متوسط، علاوه برداشتن مدرك كارشناسي معتبر از دانشگاه‌هاي داخل يا موسسات گروه‌هاي ممتاز يا خوب لازم است:

الف- رشته تحصيلي كارشناسي‌ارشد با رشته تحصيلي مقطع كارشناسي هماهنگ باشد.

ب-  معدل كل مدرك كارشناسي، حداقل ۱۴ يا معادل آن باشد.

ج-   در صورت نداشتن هر يك از شروط “الف” و يا “ب”، به شرط بررسی کيفی و احراز توانمندی‌های علمی، پژوهشی و حرفه‌ای متقاضي از طريق اخذ آزمون، مصاحبه علمي، ارائه مقاله علمي ـ پژوهشي (حسب مورد يك يا همه آنها)، به تشخيص كميسيون‌هاي تخصصي ذيربط.

 ارزشيابي مدارك تحصيلي دكتري

۱٫      ارزشیابی مدارک تحصیلی دوره دکتری صادره از موسسات ممتاز و خوب، منوط به داشتن مدرک کارشناسی ارشد معتبر از دانشگاه‌های داخل یا دانشگاه‌ها و موسسات خارجی مورد تأیید وزارت.

۲٫       برای ارزشیابی مدارک تحصیلی صادره از موسسات متوسط شرایط زیر لازم است:

الف- داشتن مدارک کارشناسی و کارشناسی ارشد معتبر از دانشگاه‌های داخل یا دانشگاه‏‌ها و موسسات خارجی مورد تأیید وزارت.

ب- داشتن رساله با کیفیت به تشخیص صاحب‏‌نظران متخصص منتخب کمیسیون ارزشیابی ذیربط که از طریق برگزاری جلسه ارزیابی رساله احراز می‌گردد.

ماده ۶ـ ارزشيابي اختصاصي مدارك تحصيلي نيمه ‏حضوري در مقطع دكتري:

۱٫      مدرك تحصيلي مربوط به دوره‌هاي نيمه‏‌حضوري صرفاً در مقطع دكتري براي موسسات ممتاز و خوب ارزشيابي مي‌شود.

۲٫      شرایط لازم براي ارزشيابي مدارك تحصيلي دوره‌هاي نيمه‌حضوري در مقطع دكتري براي موسسات ممتاز و خوب همان شرايط لازم براي ارزشيابي مدارك تحصيلي دكتري حضوري صادره از موسسات متوسط مي‌باشند.

۳٫      مدارك تحصيلي ناشي از تحصيلات نيمه‏‌حضوري موسسات متوسط و ضعيف، غيرقابل ارزشيابي مي‌باشند.

۴٫      بررسي و ارزشيابي مدارك تحصيلي دكتري كساني كه از تاريخ تصويب اين آيين‌نامه، شروع به تحصيل در دوره‌هاي نيمه‌حضوري نمايند، منوط است به:

الف- تحصيل منحصراً در دانشگاه‏‌هاي ممتاز و خوب و در رشته‌هاي مرتبط با تحصيلات قبلي انجام شده باشد.

تبصره- داشتن استاد راهنمای دوم داخلی، از اعضای هیأت علمی‏ دانشگاههای داخل که مجاز به داشتن دانشجوی دکتری می‏باشند (مبتنی بر اخذ موافقت رسمی از معاونت آموزشی و پرداخت هزینه‏های مربوط به تشخیص دانشگاه) برای کسانی که در دوره‏های نیمه‌حضوری تحصیل می‌نمایند توصیه می‌گردد. اداره کل امور دانش‌‏آموختگان ملزم به تسهیل در روند ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی این دسته از متقاضیان خواهد بود.