بر اساس مصوبه شورايعالي ارزشيابي مورخ 27/7/95 و با در نظر گرفتن رتبه بندیهای مورد تایید و بررسی های کارشناسی مد نظر وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي ، ليست نهايي دانشگاههاي مورد تائيد وزارت متبوع جهت وروديهاي سال تحصيلي 18-2017 در دانشگاههاي خارج از كشور در رشته هاي مرتبط علوم پزشكي به شرح جدول پيوست اعلام مي گردد.لازم بذكر است از سال تحصيلي مذكور صرفاً دانشگاههاي موجود  در اين ليست  جهت ادامه تحصيل مورد تائيد بوده و مدارك صادره طبق ضوابط قابل ارزشيابي مي باشد.

توجه: باتوجه به ایرادهایی که در این لیست وجود دارد از جمله تایید کردن دانشگاههای فنی به جای دانشگاههای پزشکی و یا ارائه اسم دانشگاه قبرس به جای دانشگاه ترکیه، موسسات اعزام دانشجو در تلاش هستند تا در این لیست بازنگری صورت بگیرد ولی در حال حاضر لیست ارائه شده، شامل موارد زیر است:

مورد تایید وزارت بهداشت در ترکیه