نوشته های مدیریت سیستم

, , , ,

آغاز دوره آمادگی یوس و اس ای تی ویژه سال 2018

دوره جدید آمادگی آزمون یوس و اس ای تی (ست) برای ورود به دانشگاههای ترکیه در سال 2018؛ اویل مهرماه در موسسه آوا مهد تدبیر آغاز خواهدشد. تدریس این دوره آموزشی را بهترین اساتید تهران بر عهده دارند و موسسه مهد تدبیر با داشتن 12 سال سابقه درخشان در زمینه آموزش ترکی استانبولی و برگزاری […]