نوشته های مدیریت سیستم

, , ,

ثبت نام بورسیه ترکیه 2017 برای مقطع لیسانس آغاز شد

  ثبت نام بورسیه مقطع لیسانس شامل رشته های مهندسی، پزشکی و انسانی، 11 اسفند ماه سال 95 شروع شده است و تا 11 فروردین یعنی به مدت یک ماه ادامه دارد. شرایط ثبت نام: متولدین 11 دی 1374 به بعد حق ثبت نام دارند. برای رشته های پزشکی و داروسازی داشتن معدل دیپلم و […]