یوس
, ,

آزمون آزمایشی «یوس»؛ 20 اسفندماه

آزمون یوس
, , ,

شروع پذیرش دانشگاههای بدون آزمون ترکیه با شرط معدل

ales yos gre
, ,

ثبت نام آزمون های بین المللی در موسسه آوا مهد تدبیر

یوس
, , , ,

دوره آمادگی آزمون یوس ترکیه برای سال 2017؛ تیرماه