کلاس ترکی استانبولی
, , , ,

مکالمه تجاری و توریستی ویژه افراد مبتدی

, , , ,

دوره جدید آموزش ترکی استانبولی؛ روزهای فرد در شعبه هفت تیر

تقویم آموزشی موسسه آوامهدتدبیر
, ,

برنامه کلاسهای گروهی ترکی استانبولی در شعبه انقلاب

کلاس ترکی استانبولی
, , , ,

دوره جدید آموزش زبان ترکی استانبولی ویژه افراد مبتدی؛ آبان ماه

آمادگی تومر
, , , ,

دوره های جدید آموزش ترکی استانبولی طی آبان ماه؛ سطح مبتدی