, , , , , ,

دوره یوس و SAT ویژه سال تحصیلی 2018

, , , , ,

کلاسهای مبتدی ویژه اردیبهشت 96

کلاس ترکی استانبولی
, , , ,

مکالمه تجاری و توریستی ویژه افراد مبتدی

, , , ,

دوره جدید آموزش ترکی استانبولی؛ روزهای فرد در شعبه هفت تیر

تقویم آموزشی موسسه آوامهدتدبیر
, ,

برنامه کلاسهای گروهی ترکی استانبولی در شعبه انقلاب