یوس 2016
, , , ,

محل آزمون یوس دانشگاه ترابزون در تهران

بورسیه ترکیه 2016
, , ,

ثبت نام بورسیه ترکیه، پنج روز دیگر آغاز میشود

بورسیه تحصیلی ترکیه
, , ,

شرایط سازمان بورسیه تحصیلی ترکیه

دانشگاه استانبول
, , ,

آزمون یوس دانشگاه استانبول در سال 2016 میلادی

دانشگاه ییلدیز تکنیک
, , , ,

آزمون یوس دانشگاه ییلدیز تکنیک استانبول دو بار برگزار میشود