کلاس ترکی استانبولی
, , , ,

مکالمه تجاری و توریستی ویژه افراد مبتدی

, ,

دوره مکالمه ترکی استانبولی ویژه افراد مبتدی ؛ فقط با فیلم و داستان کوتاه

, , , ,

دوره جدید آموزش ترکی استانبولی؛ روزهای فرد در شعبه هفت تیر

تقویم آموزشی موسسه آوامهدتدبیر
, ,

برنامه کلاسهای گروهی ترکی استانبولی در شعبه انقلاب

, , ,

دوره مبتدی آموزش ترکی استانبولی؛ شعبه هفت تیر